Aan de slag met een lach

Wet Banenafspraak (quotum)

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht.

Doel is zoveel mogelijk mensen met (of zonder) beperking aan het werk te krijgen. De overheid wil dit realiseren middels de Wet Banenafspraak en het Quotum Arbeidsbeperkten. In totaal gaat het om 125.000 extra banen die voor deze mensen in 2026 gerealiseerd moeten zijn.

 

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Bij invoering van de Quotumregeling moet 5% van het personeelsbestand iemand zijn uit de doelgroep van de banenafspraak anders betaalt u als werkgever

(per 25 werknemers of 40.575 verloonde uren) bij een niet vervulde arbeidsplaats € 5000,- boete. Mensen die onder de banenafspraak vallen staan vermeld in het Doelgroepenregister. U kunt dit checken via het Werkgeversportaal van het UWV. Vraag indien niet het geval bij het UWV deze indicatie aan voor uw werknemer!

 

Doelgroepregister en banenafspraak (bron: UWV)

De volgende mensen staan in het doelgroepregister en vallen onder de banenafspraak:

• Mensen die onder de Participatiewet vallen, van wie wij vaststellen dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

• Mensen die onder de Participatiewet vallen van wie wij vaststellen dat zij alleen met de voorziening jobcoaching het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

• Schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro)die zich hebben aangemeld bij UWV;.

• Mensen met een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening).

• Mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken.

• Mensen met een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen).

• Mensen die via de Praktijkroute in het doelgroepregister instromen.


Doelgroepregister maar geen banenafspraak

Er zijn ook mensen die in het doelgroepregister staan, maar niet vallen onder de banenafspraak. Zij tellen wel mee als de quotumheffing ingaat. Het gaat om mensen die:

- alleen met een voorziening (hulp, hulpmiddelen en regelingen) het wettelijk  minimumloon kunnen verdienen, én;

- een ziekte of handicap hebben die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdenshun studie.