Aan de slag met een lach

Wat zijn succes- en faalfactoren van sociale ondernemingen?

Wat zijn succes- en faalfactoren van sociale ondernemingen? 23-06-2017

Ondernemerservaring, een zakelijke bedrijfscultuur en een verdienmodel dat niet te sterk leunt op subsidies vergroten de kans op succes van sociale ondernemingen. Dat blijkt uit onderzoek van Sprank, vakblad over participatie, werk en inkomen uitgegeven door Divosa, naar de succes- en faalfactoren van sociale ondernemingen.

(bron: Divosa)

 

Sociale ondernemingen zijn organisaties die bij het aannamebeleid oog hebben voor bijzondere doelgroepen, zoals mensen met een arbeidsbeperking, ouderen of vluchtelingen. Dit soort ondernemingen neemt snel toe. Sommige bestaan al decennialang, andere stoppen binnen een jaar met de activiteiten. Sprank onderzocht hoe het komt dat de ene sociale onderneming veel bestendiger is dan de andere.

 

Onderzoeksopzet

Het onderzoek is gebaseerd op de ervaringen van sociaal ondernemers die om uiteenlopende redenen hun bedrijf hebben moeten sluiten. Sommigen van hen zijn een nieuwe sociale onderneming begonnen die meer succes heeft en kunnen daardoor goed vergelijken.

Het onderzoek is in de periode februari-mei 2017 uitgevoerd door masterstudent Peter Verbeek, in opdracht van Sprank en Divosa, de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein, onder begeleiding van Marije van Dodeweerd (Divosa), Peter Boorsma (hoofdredacteur van Sprank) en professor Tine de Moor van de Universiteit Utrecht. Verbeek verrichtte deskresearch en sprak daarnaast met elf (ex-)ondernemers en deskundigen. Het onderzoek gaat ook in op de situatie in België en het Verenigd Koninkrijk en op de wenselijkheid van een aparte rechtsvorm voor sociale ondernemingen.

 

Aanbevelingen

Uit het onderzoek komen de volgende aanbevelingen naar voren:

Voor overheid

  • Formaliseer de publiek-private samenwerking, bijvoorbeeld door speeddates te organiseren.
  • Wijs een vaste contactpersoon binnen de gemeente aan als schakel tussen de sociaal ondernemer en de werkzoekenden.
  • Creëer een label voor sociale ondernemingen dat het midden houdt tussen een rechtsvorm en een keurmerk om de sector een duidelijker gezicht geven.
  • Organiseer financiële ondersteuning: startkredieten hebben de voorkeur boven subsidies.
  • Ondersteun de sociaal ondernemer bij het meten van de maatschappelijke impact van zijn bedrijf, zodat hij meer kans maakt bij publieke aanbestedingen.

Voor sociaal ondernemers

  • Maak een duurzaam verdienmodel dat niet overwegend drijft op subsidies.
  • Creëer een echte bedrijfscultuur.
  • Kies voor een geleidelijke transitie; begin met een paar werknemers uit de doelgroepen en bouw dit later uit.

Het artikel én het onderzoek zijn te vinden op: www.divosa.nl/publicaties< terug naar overzicht