Aan de slag met een lach

Vanaf 01-01-2018: tegemoetkomingen LKV en jeugd-LIV

Vanaf 01-01-2018: tegemoetkomingen LKV en jeugd-LIV 20-11-2017

Vanaf 1 januari 2018 starten deze 2 regelingen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl): het LKV en het jeugd-LIV. De eerste regeling, het LIV, ging al in op 1 januari 2017. Als u een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft of aanneemt kunt u misschien een van deze tegemoetkomingen krijgen.

(bron: UWV)

De Wtl bestaat uit 3 tegemoetkomingen

 

De Wtl heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Deze wet bestaat uit 3 tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers: 

  • het LIV (lage-inkomensvoordeel)
  • het jeugd-LIV (tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon) 
  • het LKV (loonkostenvoordeel)

 

Wat is het LIV?

Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Het vaststellen van deze tegemoetkoming start in 2018. 

 

Wat is het jeugd-LIV?

Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers omdat het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar per 1 juli 2017 is verhoogd. 

 

Wat is het LKV?

Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV nodig van uw (nieuwe) werknemer. Uw werknemer kan deze verklaring vanaf 1 januari 2018 aanvragen, binnen 3 maanden nadat hij bij u in dienst is gekomen.

 

Overgangsregeling voor het LKV 

Zowel het LIV als het jeugd-LIV zijn nieuwe regelingen. Het LKV is dat niet. Het LKV vervangt vanaf 1 januari 2018 de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Maakt u al gebruik van premiekorting voor deze werknemers? Dan komt u misschien in aanmerking voor de overgangsregeling

 

Meer informatie

Wilt u weten wanneer u recht heeft op deze tegemoetkomingen? Lees dan verder op Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Meld u ook aan voor onze digitale nieuwsbrief voor werkgevers. Hierin houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen die belangrijk zijn voor werkgevers. Daarnaast vindt u meer informatie op www.belastingdienst.nl en www.rijksoverheid.nl.< terug naar overzicht