Aan de slag met een lach

SZW beantwoordt vragen Banenafspraak en Quotumheffing

SZW beantwoordt vragen Banenafspraak en Quotumheffing 24-10-2015

Lees de nieuwe veelgestelde vragen en antwoorden over de Wet Banenafspraak en Quotumheffing in het kennisdocument van het ministerie van SZW. De vragen gaan onder meer in op de afspraak uit het sociaal akkoord, de doelgroep, de banen en het monitoren van de extra geplaatste mensen met een arbeidsbeperking.

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013) voor deze mensen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn; 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. De banenafspraak is een landelijke afspraak. Op landelijk niveau wordt gekeken of de werkgevers in de sector overheid en de werkgevers in de sector markt de aantallen hebben gerealiseerd die voor hun sector gelden. 

De wet regelt een aantal belangrijke zaken die nodig zijn om de banenafspraak goed uit te voeren, zoals de doelgroep en het doelgroepregister, en om te monitoren of de werkgevers de extra banen in een jaar hebben gerealiseerd. De wet regelt ook de quotumheffing. Die wordt pas geactiveerd als de werkgevers de extra banen van de banenafspraak niet halen.

De Eerste Kamer heeft de wet op 31 maart 2015 aangenomen. 

 

In het 'Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten' (pdf, versie oktober 2015) vindt u antwoorden op veel gestelde vragen.< terug naar overzicht