Aan de slag met een lach

Subsidiecalculator/ Kostenplaatjes

Premiekortingen, lage-inkomensvoordeel en loonkostensubsidie calculator 

 

Met deze calculator van de Rijksoverheid berekent u in maximaal zeven stappen de (op de situatie van de werknemer afgestemde) hoogte van deze financiële tegemoetkomingen voor de komende jaren.

Weet u niet zeker of u recht heeft op een premiekorting, het LIV of loonkostensubsidie maak dan gebruik van de regelhulp.

(bron: Ministerie SZW)

 

Voorbeeld 1: Loondispensatie (loonkostensubsidie)


Een werknemer van 28 jaar met Wajong is niet in staat het minumum loon te verdienen. Er is geen sprake van 100% verdiencapaciteit. Middels *loondispensatie is voor de werkgever mogelijk de werknemer een contract aan te bieden en hem te betalen naar gelang hij presteert. De werknemer behoudt daarbij gedeeltelijk zijn uitkering. De werkgever profiteert daarnaast ook nog van de Mobiliteitsbonus(premiekortingen).

 

Rekenvoorbeeld:

Werknemer 28 jaar

Dienstverband 32 uur

Loonwaarde 50%

Minimumloon  € 1.507,80

Loonkosten per maand   € 1563,29

(incl. vakgeld 8%, werkgeverslasten 20% en deeltijdfactor 80%)

Gedispenseerd loon  € 603,20

Loonkosten bij gedispenseerd loon  € 625,40

Premiekortingen 2000 x 32/40 x 1/12  € 133,33

 

Loonkosten per maand  € 492,07

 

*Het hangt van de uitkering af of er sprake is van loondispensatie of loonkostensubsidie. Bij loonkostensubsidie is er een tegemoetkoming voor de werkgever die een werkzoekende uitkeringsgerechtigde in dienst neemt.

 

Voorbeeld 2: Payroll-constructie

Een startend bedrijf wil graag iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst voor een paar uur in de week.Omdat het bedrijf geen vast salaris kan betalen en niemand in dienst kan nemen kan het bedrijf geen dienstverband aanbieden.

Met een payrollconstructie en een vast aantal uren in de maand (die worden geplust en gemind naar mate er werk is) is het toch mogelijk voor de kandidaat aan betaald werk te komen.

 

Rekenvoorbeeld:

Werknemer 21 jaar

Dienstverband 12 uur

Loonwaarde 60%

Minimumloon € 1.093,15

Maandelijks detacheervergoeding € 373,85

Minimum uurloon € 8,66

Detacheertarief € 9,87

 

Overzicht regelingen: