Aan de slag met een lach

Nieuw: Regelhulp Premiekortingen en LIV voor werkgevers

Nieuw: Regelhulp Premiekortingen en LIV voor werkgevers 17-02-2016

Deze regelhulp van de Rijksoverheid helpt werkgevers om vast te stellen of zij recht hebben op een premiekorting en/of het lage-inkomensvoordeel.

Deze regelhulp kunt u gebruiken voor de volgende werknemers:

 • werknemers die uit een uitkering in dienst zijn gekomen
 • herplaatste werknemers vanuit de WIA
 • werknemers die een uurloon hebben tussen de 100% en 120% van het minimumloon

Door het invullen van maximaal acht vragen komt u te weten:

 • of u recht heeft op een premiekorting en/of het LIV
 • de hoogte van de premiekorting en/of LIV
 • de duur van de premiekorting en/of LIV
 • hoe u de premiekorting en/of LIV moet toepassen

Bij het invullen van de regelhulp is het belangrijk dat u weet of uw werknemer vanuit een uitkering in dienst is gekomen, en zo ja welke. Ook zijn de leeftijd en het uurloon van de werknemer belangrijke gegevens.

 

Toelichting premiekortingen:

Er zijn vier verschillende premiekortingen:

 • De premiekorting jongere werknemer is voor werkgevers die in 2014/2015 een werknemer tussen de 18 en 27 jaar in dienst hebben genomen
 • De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer is voor werkgevers die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen of een werknemer vanuit de WIA herplaatsen
 • De premiekorting oudere werknemer is voor werkgevers die een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst nemen die uit een uitkering komt
 • De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer voor de doelgroep banenafspraak is voor werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst nemen.

Toelichting LIV:

Het LIV (lage-inkomensvoordeel)treedt per 1 januarilage-inkomensvoordeel 2017 in werking. Het LIV is voor werkgevers die een werknemer in dienst hebben met een uurloon tussen 100% en 120% van het minimumloon.

 

Start hier de regelhulp

 

(bron: UWV)< terug naar overzicht