Aan de slag met een lach

LiMoens checklist bij inclusief ondernemen

LiMoens checklist bij inclusief ondernemen 26-04-2016

Het valt niet mee om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Het is een vaak lang en ingewikkeld proces. Veel werkgevers, re-integratiecoaches of klantmanagers bijten hun tanden er dan ook op stuk.

Veel trajecten mislukken helaas; met als gevolg een hoop frustratie en teleurstelling.

Als re-integratiecoach bij LiMoen Coaching heb ik, de afgelopen jaren, inmiddels heel wat re-integratietrajecten van dichtbij mogen begeleiden. Sommigen met positief resultaat, maar veel ook met een negatieve afloop. Maar, wat maakt nou dat een traject succesvol eindigt? Waar moet u als werkgever op letten? Hier even een kort overzicht van wat tips:

 

De voorbereiding

Arbeidsfit ben je niet zomaar. Voor werkzoekers die lang uit het arbeidsproces zijn, is het raadzaam te oefenen met een dag- en nachtritme dat weer gaat lijken op een normale werkdag. Ook vrijwilligerswerk doen is voor de werknemer een bewezen manier om te werken aan zelfvertrouwen, ritme en belastbaar vermogen. Een werknemer van 5 dagen op de bank naar direct 40 uur werken is gedoemd te mislukken.

 

Een duidelijke match

Niet iedere werkzoeker past binnen de bedrijfscultuur van een bedrijf. Waar voelt de werkzoeker zich op zijn gemak en zou hij in potentie het best op kunnen schieten met zijn toekomstige collega’s of kan hij zich het best ontwikkelen? Het is goed om dit als werkgever in kaart te brengen en niet direct de eerste de beste kandidaat aan te nemen.

 

Voorbereiding team

Het is belangrijk dat het team van collega’s op de hoogte is van de nieuwe werknemer en iets weet van zijn of haar achtergronden. Het heeft daarbij de voorkeur om iets te zeggen over de klachten of beperkingen die iemand heeft in het werk in plaats van het benoemen van iemand zijn/haar diagnose. Wanneer er rekening wordt gehouden met de werknemer zal deze zich eerder veilig en vertrouwd voelen binnen het bedrijf.

 

De inwerkperiode

Stel een plan op waarin de uren en werkzaamheden langzaam worden opgebouwd. Zorg voor korte pauzes en verdeel grote opdrachten in kleinere taken. Zorg dat de nieuwe werknemer op de hoogte is van de regels en procedures binnen het bedrijf. Een jobcoach kan ingeschakeld worden om (een deel van) het inwerkproces op zich te nemen en de eerste periode intensief met de werknemer op te trekken.

 

Evalueer regelmatig

Houd regelmatig contact met de werknemer, zodat je weet hoe het met hem of haar gaat en of er nog aanpassingen op de werkvloer of in het inwerkproces nodig zijn. Zorg voor een vertrouwenspersoon op de werkvloer. Dit kan een naaste collega zijn, maar is in de regel niet de werkgever zelf.

 

Maak gebruik van een jobcoach

Deze professional, vaak gesubsidieerd door het UWV, kunt u uitgebreid informeren over wet- en regelgeving en subsidiegelden. Zorg voor wekelijks contactmomenten en schakel de jobcoach direct in bij afwezigheid of ziekte van de werknemer.

Tot slot. Veel werkgevers hoor ik van spreken van gebrek aan motivatie. Dit is soms het geval, maar in veel andere gevallen sprelen er andere processen een rol. Iemand kan zich niet op zijn gemak voelen of een gebrek aan zelfvertrouwen hebben, waardoor hij of zij niet optimaal presteert. Een jobcoach is juist opgeleid om processen als deze in kaart te brengen en te ondersteunen, zodat de re-integratie ook een duurzaam dienstverband gaat worden, waar u als werkgever nog jaren de vruchten van gaat plukken.

 

© Arthur Moen, participatiecoach en sociaal ondernemer bij LiMoen Coaching.

Kijk voor meer informatie op www.limoencoaching.nl< terug naar overzicht