Aan de slag met een lach

Klijnsma voert Praktijkroute in

Klijnsma voert Praktijkroute in 21-10-2016

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) voert de Prakijkroute definitief in. Met het invoeren van de Praktijkroute zijn de doelstellingen uit de banenafspraken sneller te realiseren.

Divosa is erg tevreden met het besluit van de staatssecretaris. De Praktijkroute (.1) zorgt ervoor dat de doelen uit de banenafspraken sneller en met minder administratieve rompslomp te behalen zijn. Dit blijkt uit recent onderzoek. De Praktijkroute maakt de toegang tot een indicatie banenafspraak namelijk eenvoudiger en duidelijker. Klijnsma’s besluit om de Praktijkroute in te voeren is onderdeel van een aantal bestuurlijke afspraken die zij 4 oktober met de Werkkamer maakte. Naast de afspraken over de Praktijkroute zijn er afspraken gemaakt over:

  • het vinden van een oplossing om de uniforme no-riskpolis door het UWV voor de gemeentelijke doelgroep banenafspraak en nieuw beschut werk structureel beschikbaar te stellen;
  • het aanpassen van de berekening van de hoogte van de loonkostensubsidie Participatiewet om het aannemen van mensen uit de doelgroep banenafspraak, met name van jongeren, te vergemakkelijken;
  • het CAO-onderzoek naar de laagste loonschalen;
  • de urenoverdracht bij inkoop van diensten.

(bron: Divosa)

Meer informatie:

Kamerbrief invoering Praktijkroute

Eindrapport Praktijkroute banenafspraak

 

1. Onder de Praktijkroute wordt het volgende verstaan: Bij mensen met een arbeidsbeperking
wordt op de werkplek via een gevalideerde loonwaardemethodiek vastgesteld welke
loonwaarde zij hebben. Bij een loonwaarde die bij voltijdse arbeid minder dan het wettelijk
minimumloon bedraagt, kunnen deze mensen zonder beoordeling voor de banenafspraak
door UWV, worden opgenomen in het doelgroepregister voor de banenafspraak.

 

 

 

 

 < terug naar overzicht