Aan de slag met een lach

Ik ben werkgever

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht.

Doel is zoveel mogelijk mensen met (of zonder) beperking aan het werk te krijgen. De overheid wil dit realiseren middels de Wet Banenafspraak en het Quotum Arbeidsbeperkten. In totaal gaat het om 125.000 extra banen die voor deze mensen in 2026 gerealiseerd moeten zijn.

 

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Bij invoering van de Quotumregeling moet 5% van het personeelsbestand iemand zijn uit de doelgroep van de banenafspraak anders betaalt u als werkgever

(per 25 werknemers of 40.575 verloonde uren) bij een niet vervulde arbeidsplaats € 5000,- boete. Mensen die onder de banenafspraak vallen staan vermeld in het Doelgroepenregister. U kunt dit checken via het Werkgeversportaal van het UWV. Vraag indien niet het geval bij het UWV deze indicatie aan voor uw werknemer!