Aan de slag met een lach

Banenafspraak en Arbeidsquotum

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Het doel van deze wet is om bij bedrijven met meer dan 25 werknemers of 40.575 verloonde uren tot 2016 maar liefst 100.000 mensen met of zonder arbeidsbeperking aan het werk te krijgen (deze groep wordt beschreven in het doelgroepenregister (zie downloads). Wanneer het aantal banen uit de daaruit voortkomende Wet banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten niet wordt gehaald,  wordt er in januari 2016 een quotumregeling ingevoerd. Vanaf 2018 kan het zijn dat u als werkgever een quotumheffing van € 5000,- per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar moeten betalen.

 

Neemt u iemand met een ziekte of handicap in dienst? Dan kunt u loonkostensubsidie voor de werknemer aanvragen als hij minder dan het minimumloon kan verdienen. Verder valt de werknemer automatisch onder de No-Risk Polis .

 

Bekijk middels deze korte presentatie wat uw verplichtingen zijn en wat LiMoen Coaching hierin voor u als werkgever kan betekenen of bekijk hier de volledige wetsbeschrijving.